พัน
phan
パン
85,800k Hit

定義 1

構成する語
phan èek
パン エーク
làk phan
ラック パン
kɔɔŋ phan
ゴーン パン
phan láan
パン ラーン
例文
nʉ̀ŋ phan bàat khâa namman tàaŋ hàak

talɔ̀ɔt weelaa sɔ̌ɔŋ phan pii níi faràŋ kɔ̂ɔ kin hɔ̌y naaŋ rom rʉ̂ay maa

定義 2

構成する語
máay phan sǎmlii
マーイ パン サムリー
phâa phan phlɛ̌ɛ
パー パン プレー
phâa phan khɔɔ
パー パン コー
phùuk phan
プーク パン
例文
phan phâa phan phlɛ̌ɛ

定義 3

構成する語
kìaw phan
ギアオ パン
例文

まだ登録されていません

定義 4

例文
sǎay phan kan

定義 5

構成する語
phan tamrùat thoo
パン タムルアット トー
例文

まだ登録されていません

登録日時: 2010/09/12 10:19

更新日時: 2018/01/29 22:50

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい