กลางวัน
klaaŋ wan
グラーン ワン
21,000k Hit

クイック定義

1

成り立ち

定義 1

構成する語
aahǎan klaaŋ wan
アーハーン グラーン ワン
nɔɔn klaaŋ wan
ノーン グラーン ワン
例文
khanàat yùu nay mʉaŋ klaaŋ wan sɛ̀ɛk sɛ̀ɛk kɔ̂ yaŋ plôn kan ləəy

登録日時: 2010/09/15 08:04

更新日時: 2018/03/15 21:56

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい