เป็นกันเอง
pen kan eeŋ
ペン ガン エーン
0k Hit

成り立ち

定義 1

例文
manútsaya sǎmphan nay sǎŋkhom thûa pay pen kan eeŋ

rîak chʉ̂ʉ lên pen kan eeŋ kwàa rîak chʉ̂ʉ ciŋ

登録日時: 2015/01/17 06:13

更新日時: 2017/05/12 11:50

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい