สังคม
sǎŋkhom
サンコム
59,800k Hit

クイック定義

1

定義 1

構成する語
prakan sǎŋkhom
プラガン サンコム
sǎŋkhom chon chán klaaŋ
サンコム チョン チャン グラーン
sǎŋkhom phûu sǔuŋ way
サンコム プー スーン ワイ
sǎŋkhom phûu sǔuŋ aayú
サンコム プー スーン アーユ
sǎŋkhom ɔɔnlay
サンコム オーンライ
sǎŋkhom sǒŋkhrɔ́
サンコム ソンクロ
sǎaw sǎŋkhom
サーオ サンコム
klùm sǎŋkhom níyom
グルム サンコム ニヨム
sǎŋkhom tàwan tòk
サンコム サワン トック
thǎaná thaaŋ sǎŋkhom
ターナ ターン サンコム
例文
càt rábìap sǎŋkhom

sǎŋkhom thay mii rábòp aawúsǒo

yìat phêet rʉ̂aŋ thîi fɛ̌ɛŋ yùu nay sǎŋkhom thay

manútsaya sǎmphan nay sǎŋkhom thûa pay pen kan eeŋ

mii panhǎa sǎŋkhom pen rʉ̂aŋ thîi pen pay taam thammachâat

登録日時: 2010/10/03 08:35

更新日時: 2018/08/12 21:41

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい