จัง
caŋ
ジャン
56,900k Hit

定義 1

構成する語
caŋ ləəy
ジャン ルーイ
ciŋ caŋ
ジン ジャン
aw ciŋ aw caŋ
アオ ジン アオ ジャン
例文
khun phɔ̂ɔ khun duu thâa thaaŋ dù caŋ

weelaa châaŋ booy bin pay rew caŋ

sǔay mâak lɛ́ mii sǐi chùutchàat caŋ ná

sʉ̂a tua níi mɔ̀ sǒm kàp khun caŋ

登録日時: 2010/09/23 05:44

更新日時: 2018/04/26 14:28

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい