ดุ
ドゥ
18,000k Hit

定義 1

構成する語
dù dàa
ドゥ ダー
例文
kháw thùuk hǔa nâa dù

yàa dù chán yàaŋ nán sì

定義 2

構成する語
dù ráay
ドゥ ラーイ
dù dʉ̀at
ドゥ ドゥアット
例文
ráwaŋ sùnàk dù

khun phɔ̂ɔ khun duu thâa thaaŋ dù caŋ

登録日時: 2010/10/29 01:29

更新日時: 2017/04/12 13:50

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい