สำคัญ
sǎmkhan
サムカン
174,000k Hit

定義 1

構成する語
salàk sǎmkhan
サラック サムカン
例文
kaan fʉ́k khân phʉ́ʉn thǎan pen rʉ̂aŋ sǎmkhan

fay sǎmkhan khɔ̌ɔŋ chán mây rúu wâa doon khray lóp pay

chiaŋ mày pen càŋwàt sǎmkhan rɔɔŋ càak kruŋthêep

phâak klaaŋ pen lɛ̀ŋ plùuk khâaw sǎmkhan thîi sùt khɔ̌ɔŋ mʉaŋ thay

登録日時: 2010/10/22 04:57

更新日時: 2017/12/04 20:06

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい