เกิดขึ้น
kə̀ət khʉ̂n
グート クン

成り立ち

定義 1

構成する語
phǒn thîi kə̀ət khʉ̂n
ポン ティー グート クン
例文
ùbàttihèet kə̀ət khʉ̂n yàaŋ kathanhǎn mâak

khwaam kòt aakàat tàm thîi kə̀ət khʉ̂n yàaŋ rûat rew

登録日時: 2021/01/11 08:08

更新日時: 2021/01/11 08:09

登録ユーザー: 管理人


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい