สาเหตุ
sǎahèet
サーヘット
22,100k Hit

定義 1

例文
mây wâa dûay sǎahèet day

khwaam sùk pen sǎahèet nʉ̀ŋ thîi tham hây aayú yʉʉn yaaw dâay

登録日時: 2013/04/18 08:47

更新日時: 2020/06/09 06:38

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい