แล้วแต่
lɛ́ɛw tɛ̀ɛ
レーオ テー
25,400k Hit

成り立ち

定義 1

・あなた次第ですよ -> แล้วแต่คุณค่ะ(lɛ́ɛw tɛ̀ɛ khun khâ)

構成する語
lɛ́ɛw tɛ̀ɛ câw tua
レーオ テー ジャオ トゥア
例文
cà pay phrûŋníi rʉ̌ʉ mây lɛ́ɛw tɛ̀ɛ wâa khun cà pay dûay rʉ̌ʉ plàaw

登録日時: 2010/10/01 02:17

更新日時: 2018/08/06 22:11

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい