แหล่ง
lɛ̀ŋ
レン
75,100k Hit

定義 1

構成する語
lɛ̀ŋ sʉ̀am soom
レン スアム ソーム
lɛ̀ŋ khàaw
レン カーオ
lɛ̀ŋ kamnə̀ət
レン ガムヌート
lɛ̀ŋ càay kamlaŋ fayfáa
レン ジャーイ ガムラン ファイファー
例文
sìp lɛ̀ŋ thɔ̂ŋthîaw bɛ̀ɛp pay cháaw yen klàp càak tookiaw

phâak klaaŋ pen lɛ̀ŋ plùuk khâaw sǎmkhan thîi sùt khɔ̌ɔŋ mʉaŋ thay

登録日時: 2012/09/02 01:40

更新日時: 2019/01/27 17:15

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい