เมืองไทย
mʉaŋ thay
ムアン タイ
29,900k Hit

クイック定義

1

成り立ち

定義 1

例文
ลักลอบเข้าเมืองไทย
lák lɔ̂ɔp khâw mʉaŋ thay

มาเมืองไทยครั้งแรก
maa mʉaŋ thay khráŋ rɛ̂ɛk

mʉaŋ thay pen mʉaŋ phút

khʉ̂n khrʉ̂aŋ bin maa mʉaŋ thay

tɔɔn thîi maa mʉaŋ thay khráŋ rɛ̂ɛk

yùu mʉaŋ thay naan thâwrày lɛ́ɛw

khəəy maa mʉaŋ thay sǎam khráŋ lɛ́ɛw

maa mʉaŋ thay khráŋ rɛ̂ɛk mʉ̂arày

cà yùu thîi mʉaŋ thay thʉ̌ŋ mʉ̂aray khá

tɔɔn pen dèk khəəy yùu thîi mʉaŋ thay

pay mʉaŋ thay khráŋ sùt tháay mʉ̂arày

tâŋtɛ̀ɛ maa mʉaŋ thay phom chák cà chɔ̂ɔp aahǎan phèt

sǎmràp khon thîi yùu mʉaŋ thay maa naan yàaŋ chán

kháw pen nák wâat kaatuun tua phɔ̂ɔ nay mʉaŋ thay

thəə pen nák ɔ̀ɔk bɛ̀ɛp sʉ̂a phâa tua mɛ̂ɛ nay mʉaŋ thay

phâak klaaŋ pen lɛ̀ŋ plùuk khâaw sǎmkhan thîi sùt khɔ̌ɔŋ mʉaŋ thay

thîi mʉaŋ thay aakàat rɔ́ɔn khon ləəy níyom sày sʉ̂achə́ət khɛ̌ɛn sân

khamnuan wâa tɔ̂ŋ thamŋaan naan thâwrày thʉ̌ŋ cà pay thîaw thîi mʉaŋ thay dây

登録日時: 2010/09/14 04:12

更新日時: 2017/04/29 14:20

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい