เหลือ
lʉ̌a
ルア
81,700k Hit

定義 1

構成する語
lʉ̌a lón
ルア ロン
lʉ̌a cay
ルア ジャイ
lǒŋ lʉ̌a
ロン ルア
thîi lʉ̌a
ティー ルア
chûay lʉ̌a
チュアイ ルア
lʉ̌a kəən
ルア グーン
lʉ̌a chʉ̂a
ルア チュア
lʉ̌afʉa
ルアフア
tàt bua yaŋ lʉ̌a yay
タット ブア ヤン ルア ヤイ
lʉ̌a pràmaan
ルア プラマーン
例文
mây lʉ̌a aray ləəy

aayú samǎachík lʉ̌a sìi dʉan sǐa daay mâak

定義 2

構成する語
aahǎan lʉ̌a
アーハーン ルア
例文
ไม่มีเหลือ
mây mii lʉ̌a

定義 3

例文
tɔɔnníi kamlaŋ lót raakhaa yùu lʉ̌a kâaw phan bàat khráp

登録日時: 2010/10/02 08:18

更新日時: 2017/04/24 10:07

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい