อายุ
aayú
アーユ
114,000k Hit

クイック定義

1

定義 1

構成する語
aayú khwaam
アーユ クワーム
sǔuŋ aayú
スーン アーユ
aayú kaan cháy ŋaan
アーユ ガーン チャイ ガーン
tɔ̀ɔ aayú
トー アーユ
aayú ŋaan
アーユ ガーン
mòt aayú
モット アーユ
aayú yʉʉn
アーユ ユーン
例文
อายุ 14 ปี
aayú sìp sìi pii

aayú thâwray khráp

อายุเกิน 20 ปี
aayú kəən yîisìp pii

อายุ 20 ปีขึ้นไป
aayú yîisìp pii khʉ̂n pay

wiisâa mii aayú nʉ̀ŋ pii

phǒm aayú thâw kàp kháw

phǒm kàp kháw aayú thâw kan

raw aayú hàaŋ kan tâŋ sìp pii

aayú samǎachík lʉ̌a sìi dʉan sǐa daay mâak

khwaam sùk pen sǎahèet nʉ̀ŋ thîi tham hây aayú yʉʉn yaaw dâay

登録日時: 2010/09/07 10:40

更新日時: 2018/02/19 12:50

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい