เล่ม
lêm
レム
32,200k Hit

定義 1

構成する語
cháa cháa dây phráa lêm ŋaam
チャー チャー ダイ プラー レム ガーム
例文
nǎŋsʉ̌ʉ sǎam lêm

nǎŋsʉ̌ʉ lêm níi sanùk con waaŋ mây loŋ

nǎŋsʉ̌ʉ lêm nán nʉ́a hǎa mây nâa sǒncay

khráŋ nʉ̀ŋ yʉʉm nǎŋsʉ̌ʉ dây mâak thîisùt kìi lêm

定義 2

例文
เล่ม 10
lêm sìp

登録日時: 2010/09/08 09:33

更新日時: 2017/02/06 21:58

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい