สนุก
sanùk
サヌック
99,400k Hit

定義 1

構成する語
sǔan sanùk
スアン サヌック
khwaam sanùk
クワーム サヌック
例文
mây hěn cà sanùk ləəy

chán mây khəəy sanùk bɛ̀ɛp níi maa kɔ̀ɔn

nǎŋsʉ̌ʉ lêm níi sanùk con waaŋ mây loŋ

rian phaasǎa thay yâak kɔ̂ ciŋ tɛ̀ɛ kɔ̂ rian sanùk

定義 2

สนุกกับ(sanùk kàp) + 対象 : <対象>を楽しむ

例文
sanùk kàp chiiwít

登録日時: 2010/09/16 07:08

更新日時: 2017/04/29 11:56

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい