ระวัง
ráwaŋ
ラワン
25,100k Hit

クイック定義

1

定義 1

構成する語
ráwaŋ tua
ラワン トゥア
fâw ráwaŋ
ファオ ラワン
rámát ráwaŋ
ラマット ラワン
例文
ระวังของแตก
ráwaŋ khɔ̌ɔŋ tɛ̀ɛk

ระวังสุนัขดุ
ráwaŋ sùnàk dù

kèp wáy dii dii ráwaŋ cà hǎay

ráwaŋ thə̀ cà tìt pen nísǎy

karunaa cháy khwaam ráwaŋ khànà thîi ɔ̀ɔk càak rót

nay kaan thamŋaan tɔ̂ŋ rawaŋ tɛ̀ɛ lá khân tɔɔn

登録日時: 2010/10/04 08:20

更新日時: 2018/09/02 14:40

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい