วิ่ง
wîŋ
ウィン
65,500k Hit

クイック定義

1

定義 1

構成する語
wîŋ yɔ̀ yɔ̀
ウィン ヨ ヨ
wîŋ lây càp
ウィン ライ ジャップ
thaaŋ wîŋ sànǎam bin
ターン ウィン サナーム ビン
例文
wîŋ samàm samə̌ə

yùu yùu mǎa kɔ̂ɔ wîŋ tàt nâa rót

nɔ́ɔŋ chaay wîŋ tàak fǒn con tua pìak pɔɔn

khâam thanǒn yàa wîŋ dii mây dii thùuk rót chon dâay

phǒm pay wîŋ thúk cháaw pen ráyáthaaŋ sɔ̌ɔŋ kìlooméet

yîŋ wîŋ rew khwaam pen pay dâay nay kaan kə̀ət ùbàttìhèet kɔ̂ɔ yîŋ sǔuŋ

登録日時: 2010/09/27 07:08

更新日時: 2018/05/16 13:00

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい