ตัก
tàk
タック
28,800k Hit

定義 1

構成する語
tàk bàat
タック バート
thîi tàk phǒŋ
ティー タック ポン
tàk tʉan
タック トゥアン
例文
ตักน้ำ
tàk náam

定義 2

例文
tàk thʉ̌ŋ máy khá

thápphii cháy tàk khâaw

cháy thápphii tàk khâaw

raw sǎamâat kin phàk bɛ̀ɛp tàk eeŋ dâay mây ân

定義 3

構成する語
nɔɔn nǔn tàk
ノーン ヌン タック
例文

まだ登録されていません

登録日時: 2011/09/10 02:52

更新日時: 2017/04/07 13:47

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい