ข้าว
khâaw
カーオ
45,900k Hit

クイック定義

1

定義 1

構成する語
khâaw râat kɛɛŋ
カーオ ラート ゲーン
kin khâaw
ギン カーオ
ruaŋ khâaw
ルアン カーオ
khâaw pân
カーオ パン
tákkatɛɛn tam khâaw
タッカテーン タム カーオ
ram khâaw
ラム カーオ
khâaw khɔ̌ɔŋ
カーオ コーン
khâaw nǐaw
カーオ ニアオ
kàp khâaw
ガップ カーオ
khâaw phàt
カーオ パット
hǐw khâaw
ヒウ カーオ
khâaw thîaŋ
カーオ ティアン
khâaw tôm
カーオ トム
khâaw sǎan
カーオ サーン
hǔŋ khâaw
フン カーオ
khâaw klɔ̀ŋ
カーオ グロン
khâaw râat nâa
カーオ ラート ナー
khâaw man kày
カーオ マン ガイ
khâaw man kày thɔ̂ɔt
カーオ マン ガイ トート
khâaw mǔu dɛɛŋ
カーオ ムー デーン
sǐi khâaw
シー カーオ
khâaw plàaw
カーオ プラーオ
khâaw câw
カーオ ジャオ
khâaw hɔ̌ɔm málí
カーオ ホーム マリ
khâaw klɔ̂ɔŋ
カーオ グローン
khâaw sǔay
カーオ スアイ
khâaw tɔ̀ɔk
カーオ トーク
khâaw plʉ̀ak
カーオ プルアック
khrooŋ kaan ráp cam nam khâaw
クローン ガーン ラップ ジャム ナム カーオ
mɔ̂ɔ khâaw
モー カーオ
例文
ซาวข้าว
saaw khâaw

ข้าวออกรวง
khâaw ɔ̀ɔk ruaŋ

líaŋ khâaw kháw

loŋ khɛ̀ɛk kìaw khâaw

thápphii cháy tàk khâaw

cháy thápphii tàk khâaw

bɔɔrícàak khâaw hây wát

chɔ̂ɔp kin khanǒm paŋ rʉ̌ʉ khâaw

cháy khiaw kèp kìaw khâaw

phɔɔ nʉ́k thʉ̌ŋ khâaw kɔ̂ tɔ̂ŋ nʉ́k thʉ̌ŋ chaaw naa

phâak klaaŋ pen lɛ̀ŋ plùuk khâaw sǎmkhan thîi sùt khɔ̌ɔŋ mʉaŋ thay

登録日時: 2010/09/12 09:27

更新日時: 2018/03/03 20:43

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい