ออกมา
ɔ̀ɔk maa
オーク マー
74,000k Hit

クイック定義

1

成り立ち

定義 1

例文
น้ำพุ่งออกมา
náam phûŋ ɔ̀ɔk maa

phûu kaan múskâa phə̌əy tâat thɛ́ɛ ɔ̀ɔk maa lɛ́ɛw ŋán rə̌ə

tua phǒm eeŋ kɔ̂ pràmàat mây dây khlîi pʉ̀k ŋən ɔ̀ɔk maa duu

yàaŋ lâasùt kɔ̂ mii khriim tua mày ɔ̀ɔk maa thîi thaa lɛ́ɛw nâa cà tʉŋ

登録日時: 2016/10/03 22:53

更新日時: 2017/01/08 15:49

登録ユーザー: 管理人


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい