เครื่องมือ
khrʉ̂aŋ mʉʉ
クルアン ムー
69,800k Hit

クイック定義

1

成り立ち

定義 1

構成する語
khrʉ̂aŋ mʉʉ trùat càp loohà
クルアン ムー トゥルアット ジャップ ローハ
例文
ráan aahǎan nay yîipùn sə̀əf khrʉ̂ŋmʉʉ tìi maa hây dûay khanàthîi ráan aahǎan thay cà sə̀əf kûŋ hɔ̌ɔy puu plaa maa pen tua tua

登録日時: 2014/05/24 04:40

更新日時: 2017/02/06 22:16

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい