เพียง
phiaŋ
ピアン
211,000k Hit

定義 1

เพียง(phiaŋ) + 対象 : たった<対象>だけ
・たった二人だけ -> เพียงแค่ 2 คน (phiaŋ khɛ̂ɛ sɔ̌ɔŋ khon)

構成する語
phiaŋ phɔɔ
ピアン ポー
phiaŋ tɛ̀ɛ ...
ピアン テー ...
phiaŋ nít
ピアン ニット
phiaŋ khɛ̂ɛ
ピアン ケー
phɔɔ phiaŋ
ポー ピアン
例文
phûu thîi cà yʉʉn yùu bon cùt sǔuŋ sùt dây kɔ̂ yɔ̂ɔm mii phiaŋ khon diaw

登録日時: 2010/09/19 03:12

更新日時: 2018/04/03 12:17

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい