หน้าต่าง
nâa tàaŋ
ナー ターン
29,000k Hit

クイック定義

1

成り立ち

定義 1

構成する語
pìt pràtuu nâa tàaŋ
ピット プラトゥー ナーターン
例文
ด้านหน้าต่าง
dâan nâatâaŋ

karunaa yàa pə̀ət nâatàaŋ

hɔ̂ŋ níi mii nâa tàaŋ lǎay baan

登録日時: 2010/09/19 07:15

更新日時: 2018/04/03 12:26

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい