แหวน
wɛ̌ɛn
ウェーン
37,300k Hit

クイック定義

1

定義 1

* 類別詞は วง(woŋ)

構成する語
wɛ̌ɛn mân
ウェーン マン
例文
ใส่แหวน
sày wɛ̌ɛn

aw wɛ̌ɛn waaŋ wáy lɔɔŋ cay khon cháy wâa cà sʉ̂ʉsàt rʉ̌ʉ mây

登録日時: 2010/09/21 03:00

更新日時: 2018/04/06 15:50

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい