ซื่อสัตย์
sʉ̂ʉsàt
スーサット
7,140k Hit

定義 1

構成する語
sʉ̂ʉsàt sùtcarìt
スーサット スッジャリット
例文
hěn wâa kháw pen khon sʉ̂ʉsàt

aw wɛ̌ɛn waaŋ wáy lɔɔŋ cay khon cháy wâa cà sʉ̂ʉsàt rʉ̌ʉ mây

登録日時: 2012/03/25 02:02

更新日時: 2019/01/27 13:58

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい