ซื้อของ
sʉ́ʉ khɔ̌ɔŋ
スー コーン
26,000k Hit

成り立ち

定義 1

例文
khǎw chəən chuan hây sʉ́ʉ khɔ̌ɔŋ

chán maa sʉ́ʉ khɔ̌ɔŋ thîi hâaŋ níi pen pràcam

登録日時: 2016/09/30 14:57

更新日時: 2017/12/04 19:59

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい