หรอก
rɔ̀ɔk
ローク
22,400k Hit

定義 1

否定文の強調表現として使用する。
* ไม่...หรอก(mây ... rɔ̀k) を参照

構成する語
mây ... rɔ̀k
マイ ... ロック
例文
pen pay mây dây rɔ̀k

tàak fǒn nan naan dǐaw kɔ̂ mây sabaay rɔ̀k

登録日時: 2010/09/23 05:42

更新日時: 2020/06/10 08:45

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

head_jockaa
head_jockaa

逆に肯定文の場合はแหละですかね。
「~よ」に頼りすぎると語彙力が無いと思い、「さ」「てば」の他に「んだよ」「から」「けど」「べつに」など、言い切る表現を色々試しました。

「~ぜ」は違う気がしますけどね(苦笑)
どんな時に「ぜ」を使えるかは、まあ、別途検討しましょうか。

2018/03/06 19:28

匿名さん

読み方 rɔ̀ɔkではないでしょうか?

2020/06/10 06:52

管理人
管理人

修正しました。
ご指摘ありがとうございました!

2020/06/10 08:46

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい