สนใจ
sǒn cay
ソン ジャイ
236,000k Hit

成り立ち

定義 1

構成する語
nâa sǒncay
ナー ソンジャイ
khwaam sǒncay
クワーム ソンジャイ
例文
mây sǒncay nay sìŋ thîi kháw phûut

sǒncay kiaw kàp mʉaŋ thay àray

登録日時: 2010/11/02 03:20

更新日時: 2018/12/24 17:12

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい