กด
kòt
ゴット
137,000k Hit

定義 1

構成する語
kòt khìi
ゴット キー
kòt ŋən
ゴット グン
dinsɔ̌ɔ kòt
ディンソー ゴット
kòt taŋ
ゴット タン
kòt raakhaa
ゴット ラーカー
kòt láy
ゴット ライ
kòt dan
ゴット ダン
khwaam kòt aakàat
クワーム ゴット アーガート
例文
kòt krìŋ

kòt ee thii em thɔ̌ɔn ŋən

thâap khii káad phʉ̂a kòt pùm líf

thâa kòt pùm níi kháaŋ wáy nan naan kɔ̂ɔ cà pay thîi nâa cɔɔ wayfay

登録日時: 2010/09/24 15:39

更新日時: 2018/05/14 16:39

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい