ชาวไทย
chaaw thay
チャーオ タイ
8,420k Hit

成り立ち

定義 1

例文
ŋaan wícay khráŋ níi mii wátthùpràsǒŋ phʉ̂a sʉ̀ksǎa phǒn kràthóp khɔɔŋ phaawá sèetthakìt tɔ̀ɔ camnuan nák thɔ̂ŋ thîaw chaaw thay

登録日時: 2019/06/22 13:05

更新日時: 2019/06/22 13:06

登録ユーザー: 管理人


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい