ภาวะ
phaawá
パーワ
20,100k Hit

クイック定義

1

定義 1

構成する語
phaawá náam pen phít
パーワ ナーム ペン ピット
phaawá lôok rɔ́ɔn
パーワ ローク ローン
nítìphaawá
ニティパーワ
例文
ŋaan wícay khráŋ níi mii wátthùpràsǒŋ phʉ̂a sʉ̀ksǎa phǒn kràthóp khɔɔŋ phaawá sèetthakìt tɔ̀ɔ camnuan nák thɔ̂ŋ thîaw chaaw thay

登録日時: 2013/05/16 11:45

更新日時: 2017/09/22 22:15

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい