ความหมาย
khwaam mǎay
クワーム マーイ
31,700k Hit

クイック定義

1

成り立ち

定義 1

構成する語
kham phɔ́ɔŋ khwaam mǎay
カム ポーン クワーム マーイ
例文
thâa yiŋ mây doon kɔ̂ ráy khwaam mǎay

dɔ̀ɔk kùlàap tɛ̀ɛ lá sǐi mii khwaam mǎay tàaŋ kan

weelaa thîi mii kham thîi mây rúu khwaam mǎay cà khón yaŋŋay rɔ̌ɔ

登録日時: 2010/10/03 09:36

更新日時: 2018/08/23 14:23

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい