ออกเสียง
ɔ̀ɔk sǐaŋ
オーク シアン
4,740k Hit

成り立ち

定義 1

例文
อ่านออกเสียง
àan ɔ̀ɔk sǐaŋ

thâa ɔ̀ɔk sǐaŋ mây thùuk chûay kɛ̂ɛ dûay ná khráp

定義 2

構成する語
ŋót ɔ̀ɔk sǐaŋ
ゴット オーク シアン
nùay ɔ̀ɔk sǐaŋ
ヌアイ オーク シアン
例文

まだ登録されていません

登録日時: 2010/10/05 04:23

更新日時: 2017/04/22 19:52

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい