เผลอ
phlə̌ə
プルー
7,230k Hit

定義 1

構成する語
phlə̌ə làp
プルー ラップ
phlə̌ə pɛ́ɛp diaw
プルー ペープ ディアオ
phlə̌ə cay
プルー ジャイ
例文
เผลอลืม
phlə̌ə lʉʉm

thâa phlə̌ə pay kɔ̀ɔt lɛ́ɛw thəə cà wâa yaŋŋay

登録日時: 2010/04/14 21:48

更新日時: 2018/02/14 10:22

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい