เผลอ
phlə̌ə
プルー
7,230k Hit

定義 1

構成する語
phlə̌ə làp
プルー ラップ
phlə̌ə pɛ́ɛp diaw
プルー ペープ ディアオ
phlə̌ə cay
プルー ジャイ
例文
เผลอลืม
phlə̌ə lʉʉm

phlə̌ə tham kràpǎw sataaŋ tòk loŋ

thâa phlə̌ə pay kɔ̀ɔt lɛ́ɛw thəə cà wâa yaŋŋay

登録日時: 2010/04/14 21:48

更新日時: 2018/02/14 10:22

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい