นา
naa
ナー
159,000k Hit

クイック定義

1
2

定義 1

構成する語
chaaw naa
チャーオ ナー
rây naa
ライ ナー
thûŋ naa
トゥン ナー
mʉaŋ nɔ̂ɔk mʉaŋ naa
ムアン ノーク ムアン ナー
puu naa
プー ナー
tham naa
タム ナー
例文
ไถนา
thǎy naa

phrɔ́ chànán chaaw naa cʉŋ rîak nâa fǒn kan ìik chʉ̂ʉ nʉ̀ŋ wâa nâa naa

定義 2

例文
mây hěn tɔ̂ŋ âaw ləəy nîi naa

登録日時: 2010/10/26 14:33

更新日時: 2020/05/06 07:27

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい