ชาวนา
chaaw naa
チャーオ ナー
4,740k Hit

クイック定義

1

成り立ち

定義 1

構成する語
chaaw rây chaaw naa
チャーオ ライ チャーオ ナー
例文
phɔɔ nʉ́k thʉ̌ŋ khâaw kɔ̂ tɔ̂ŋ nʉ́k thʉ̌ŋ chaaw naa

phrɔ́ chànán chaaw naa cʉŋ rîak nâa fǒn kan ìik chʉ̂ʉ nʉ̀ŋ wâa nâa naa

登録日時: 2010/11/19 06:25

更新日時: 2019/01/10 10:17

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい