บ่น
bòn
ボン
9,420k Hit

定義 1

構成する語
khîi bòn
キー ボン
例文
bòn phʉm pham

thon faŋ sǐaŋ bòn sǐa nɔ̀y dǐaw kɔ̂ ŋîap pay eeŋ

登録日時: 2010/10/29 01:41

更新日時: 2018/12/24 16:10

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい