สงคราม
sǒŋkhraam
ソンクラーム
25,900k Hit

クイック定義

1

定義 1

構成する語
sǒŋkhraam klaaŋ mʉaŋ
ソンクラーム グラーン ムアン
sǒŋkhraam lôok
ソンクラーム ローク
例文
ทำสงคราม
tham sǒŋkhraam

สงครามยุติ
sǒŋkhraam yúttì

mɛ̂ɛtháp thʉ̌ŋ mɛ́ɛ cà yùu nay sǒŋkhraam kɔ̂ yàak mii aarom chʉ̂ʉn chom sǐnlapà

登録日時: 2010/11/08 03:57

更新日時: 2019/01/06 16:11

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい