เรียง
riaŋ
リアン
35,500k Hit

定義 1

構成する語
riaŋ raay
リアン ラーイ
rîap riaŋ
リアップ リアン
riaŋ khwaam
リアン クワーム
例文
nay tûu nǎŋsʉ̌ʉ mii nǎŋsʉ̌ʉ waaŋ riaŋ yùu yàaŋ pen rábìap

登録日時: 2011/09/02 14:05

更新日時: 2019/01/14 16:56

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい