น้ำตาล
nám taan
ナム ターン
56,700k Hit

定義 1

・茶色 -> sǐi nám taan

構成する語
kàak námtaan
ガーク ナムターン
námtaan dɛɛŋ
ナムターン デーン
námtaan nay lʉ̂at
ナムターン ナイ ルアット
例文
mii námtaan mây phɔɔ tham khanǒm

sày námtaan kìi chɔ́ɔn khá

kaafɛɛ sày námtaan kìi kɔ̂ɔn khá

sày námtaan nít nɔ̀y ná khráp

定義 2

例文

まだ登録されていません

登録日時: 2010/09/11 08:13

更新日時: 2017/03/13 22:02

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい