ขนม
khanǒm
カノム
53,800k Hit

クイック定義

1

定義 1

構成する語
khanǒm cìip
カノム ジープ
khanǒm khéek
カノム ケーク
khanǒm chán
カノム チャン
khanǒm raŋphʉ̂ŋ
カノム ランプン
khanǒm wây phrá can
カノム ワイ プラヂャン
例文
hɔ̀ɔp khanǒm yə́ yɛ́ ləəy

ɔ̂ɔn mɛ̂ɛ hây sʉ́ʉ khanǒm

mii námtaan mây phɔɔ tham khanǒm

khanǒm thay tham dûay phǒnlamáay kɔ̂ mii yə́

登録日時: 2010/09/12 09:40

更新日時: 2018/02/27 15:07

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい