กาแฟ
kaafɛɛ
ガーフェー
61,300k Hit

クイック定義

1

定義 1

!! 間違っても日本語のまま「こーひー」と発音しないこと

構成する語
kaafɛɛ yen
ガーフェー イェン
malét kaafɛɛ
マレット ガフェー
ráan kaafɛɛ
ラーン ガーフェー
例文
choŋ kaafɛɛ hây mɛ̂ɛ

kaafɛɛ dây lɛ́ɛw khâ

khɔ̌ɔ kaafɛɛ sɔ̌ɔŋ thûay nɔ̀y khá

kaafɛɛ sày námtaan kìi kɔ̂ɔn khá

aw kaafɛɛ ìik máy khá | mây pen ray khráp

cháy ùbaay chuan wɛ́ kin kaafee pám námman

登録日時: 2010/09/12 08:27

更新日時: 2018/02/27 14:44

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい