วันอาทิตย์
wan aathít
ワン アーティット
23,100k Hit

クイック定義

1

成り立ち

定義 1

例文
วันอาทิตย์คนโดยมากว่าง
wan aathít khon dooy mâak wâaŋ

wan aathít àan naŋsʉ̌ʉ bâaŋ lên keem bâaŋ ɔ̀ɔk kamlaŋ kaay bâaŋ

wan aathít thâa phàan pay thaaŋ sǔan catucàk cà hěn phûu khon tem pay mòt

登録日時: 2010/09/15 05:25

更新日時: 2018/03/15 21:27

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい