จ่าย
càay
ジャーイ
128,000k Hit

定義 1

構成する語
hǎan kan càay
ハーン ガン ジャーイ
càp càay
ジャップ ジャーイ
mǎw càay
マオ ジャーイ
raay càay
ラーイ ジャーイ
càay taŋ kèŋ
ジャーイ タン ゲン
khâa cháy càay
カー チャイ ジャーイ
cɛ̀ɛk càay
ジェーク ジャーイ
tàaŋ khon tàaŋ càay
ターン コン ターン ジャーイ
例文
จ่ายเงิน
càay ŋən

càay pen ŋən sòt

cà càay ŋən thii lǎŋ

bɔɔrísàt cà càay boonás dʉan níi phanákŋaan cʉŋ mii thâa thaaŋ râarəəŋ cɛ̀msǎy

定義 2

構成する語
lɛ̀ŋ càay kamlaŋ fayfáa
レン ジャーイ ガムラン ファイファー
例文

まだ登録されていません

登録日時: 2010/09/15 06:09

更新日時: 2017/04/29 12:50

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい