ได้ไหม
dâay máy
ダーイ マイ
18,600k Hit

定義 1

例文
tìt rót pay dûay dâay máy

khɔ̌ɔ tua pay thoorásàp nɔ̀y dây máy khá

khɔ̌ɔ bə̀ək ŋən dʉan lûaŋ nâa nɔ̀y dâay máy khráp

定義 2

例文
ลดได้ไหมครับ
lót dâay máy khráp

khun plɛɛ thay pen aŋkrìt dây máy

phûut baw loŋ nít nɔ̀y dây máy khráp

chûay rìi sǐaŋ nɔ̀y dâay máy khráp

khɔ̌ɔ lʉ̂an nát pay ìik sɔ̌ɔŋ sǎam wan dây máy khráp

登録日時: 2016/12/19 21:54

更新日時: 2016/12/19 22:01

登録ユーザー: 管理人


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい