อีเมล
ii meew
イー メーウ
63,800k Hit

クイック定義

1

成り立ち

定義 1

* 英語e-mail
* อีเมล์(ii meew) とも書く

例文
khɔ̀ɔp khun sǎmràp iimeew ná khâ

aw iimeew khɔ̌ɔŋ kháw thoo pay bɔ̀ɔk ná

mʉʉ thʉ̌ʉ rûn níi sǎamâat sòŋ iimeew dây khâ

登録日時: 2017/01/18 22:04

更新日時: 2017/01/18 22:12

登録ユーザー: 管理人


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい