ขอบคุณ
khɔ̀ɔp khun
コープ クン
132,000k Hit

クイック定義

1

成り立ち

定義 1

構成する語
khɔ̌ɔ khɔ̀ɔp khun ...
コー コープ クン ...
khɔ̀ɔp khun thîi cháy bɔrikaan khɔ̌ɔŋ raw
コープ クン ティー チャイ ボリガーン コーン ラオ
例文
ขอบคุณครับ
khɔ̀ɔp khun khráp

khɔ̀ɔp khun sǎmràp iimeew ná khâ

khɔ̀ɔp khun thîi hây khwaam rûam mʉʉ

khɔ̀ɔp khun thîi ùtsǎa maa yîam

登録日時: 2010/09/06 08:50

更新日時: 2018/02/15 20:31

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい