ยอมให้
yɔɔm hây
ヨーム ハイ
4,640k Hit

成り立ち

定義 1

ยอมให้ + 人 + 動詞 : <人>が<動詞>するのを認める

例文
mây yɔɔm hây khray maa baŋkaan taam cay chɔ̂ɔp

phɔ̂ɔ yɔɔm hây phǒm pay rian thîi mʉaŋ nɔ̂ɔk

mɛ̂ɛ mây yɔɔm hây chán pay thîaw tɔɔn klaaŋ khʉʉn

登録日時: 2017/01/28 00:07

更新日時: 2017/01/28 00:09

登録ユーザー: 管理人


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい