หมา
mǎa
マー
36,700k Hit

クイック定義

1

定義 1

構成する語
mǎa cɔɔncàt
マー ジョーンジャット
mǎa cîŋ cɔ̀ɔk
マー ジン ジョーク
pàak mǎa
パーク マー
thâa lûuk mǎa tòk náam
ター ルーク マー トック ナーム
mǎa pàa
マーパー
例文
จูงหมา
cuuŋ mǎa

líaŋ mǎa

mǎa tua níi phan aray

líaŋ mǎa taam mii taam kə̀ət

kháw líaŋ tháŋ mǎa lɛ́ mɛɛw

yùu yùu mǎa kɔ̂ɔ wîŋ tàt nâa rót

mǎa kà mɛɛw chɔ̂ɔp yàaŋ nǎy mâak kwàa kan

登録日時: 2010/09/24 16:00

更新日時: 2018/05/14 16:57

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい